GAZİANTEP GGK

T.O.B.B GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU HAKKINDA

TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur.

TOBB GGK’nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı’dır.

 

Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek. GGK bunun yanısıra;

 

a) Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

b) GGK; eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek,

c) Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek,

d) Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek,

e) Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak,

f) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurmak amacıyla kurulmuştur.

Ayrıca TOBB bünyesinde kurulmuş olan GGK ile koordineli çalışacak İl Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimciliği geliştirme konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur

 

Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

 

Bugün itibariyle 70 ilimizde İl GGK oluşturulmuş olup, hedef tüm illerimizde bu oluşumun yaygınlaşmasını sağlamak ve illerdeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmektir.

GAZİANTEP GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (GGK) HAKKINDA

Gaziantep İl Genç Girişimciler Kurulu; Genç girişimcileri bilinçlendirmek, farkındalıklarını ortaya çıkarmak, sürdürülebilir ekonomide sinerji yaratarak girişimcilik ruhu ile girişimcilik kültürünü oluşturarak girişimcilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak ve bu doğrultuda inovatif ve katma değeri yüksek projelerin altyapısını oluşturmak üzere T.O.B.B çatısı altında faaliyet gösteren istişari bir kuruldur. Kurulun Koordinasyon ve Sekreterya görevleri Gaziantep İlinde Gaziantep Ticaret Odası tarafından yürütülmektedir.

Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu’nun vizyonu; Nitelik ve nicelik olarak Gaziantep’i Genç Girişimcilikte Türkiye’nin lider illerinden biri yapmak, Gaziantepli genç girişimcilerinin ülke ekonomisinde rol oynamasına zemin hazırlayarak ilimizde etkin ve dinamik bir genç girişimciler topluluğu oluşturmaktır.